اشتراک گذاری در تلگرام

🔴canon
۴۰۰۰d 18-55=2/890/000
۲۰۰۰ d 18-55is=3/650/000
۱۳۰۰d 18-55=4/250/000
۲۰۰d 18-55=5/680/000
۷۵۰D 18_55=6/350/000
۸۰۰d 18-135=8/780/000
۸۰۰d 18-55=6/430/000
۷۷d 18.135usm=9/630/000
۸۰D18_135=11/550/000
۸۰d18/55=9/600/000
۸۰D body=9/200/000
۹۰d 18/135=18/000/000
۹۰d body=15/500/000
۶dmarkll24-105=21/700/000
۶d mark ll body=13/400/000
۵dmark4 24_105=31/250/000
۵Dmark4BOdy=22/600/000
Eos R kit24-105=28/000/000
Eos rp kit 24-105=20/200/000
۱dx markll=48/000/000
🔴Lens canon
۷۰-۲۰۰ f2/8 lll is=18/800/000
۷۰-۲۰۰ tipe2.8is=17/700/000
۷۰-۲۰۰ f2.8 usm=14/400/000
۷۰-۲۰۰ f4=6/600/000
۷۰-۲۰۰f4 is usm=9/750/000
۲۸-۳۰۰f3.5=19/900/000
۲۴-۷۰f4 L is=8/850/000
۲۴-۷۰ f2.8 usm ll=15/650/000
۱۶/۳۵f4 L is=8/800/000
۱۶/۳۵ tipelllf2.8=19/400/000
۱۱-۲۴ f4 L=39/500/000
۳۵ f1.4 tipell=22/800/000
۱۰۰-۴۰۰ f 4.5-5.6L=18/200/000
۲۴-۱۰۵ tipe2=9/500/0000
۱۸-۱۳۵ usm=2/800/000
۵۰ f1/8 stm=1/020/000
۵۰ f1/4 =2/950/000
۵۰ ۱٫۲=۱۲/۹۹۰/۰۰۰
۲۴ f2.8=1/880/000
۸۵ f1/8=3/350/000
۵۵-۲۵۰stm=2/070/000
۱۰۰ macro= 8/700/000
۸-۱۵f4=14/900/000
🔴Nikon
D5300 18-55=5/340/000
D5300 18-140=7/930/000
D5300 Body=5/000/000
D5600 18-140=8/620/000
D5600 18-55= 5/950/000
D5600Body=5/650/000
D3500 18-55=3/970/000
D7200 Body=8/100/000
D7500 18-140= 10/850/000
D7500 Body=9/000/000
D810 Body=18/200/000
D810 24/120=24/600/000
D850 body=26/500/000
D850 kit=32/700/000
D750 body=12/900/000
D750 24/120=18/400/000
🔴Nikon lens
۵۰f1.4g=4/800/000
۵۰f1.4d=3/480/000
۵۰f1.8d=1/250/000
۵۰f1.8g=2/300/000
۸۵ f1.8g=5/380/000
۸۵f1.4g=23/000/000
۷۰-۳۰۰f4.5=2/470/000
۷۰-۲۰۰FL2.8=22/000/000
۱۸-۱۴۰=۲/۹۰۰/۰۰۰
۱۸-۳۰۰f3.5=5/250/000
۷۰-۳۰۰f4.5vr=2/400/000
۱۸-۵۵afp=670/000
۵۵-۲۰۰ f4.5vr=1/610/000
۲۴-۱۲۰f4=6/200/000
۲۴ f1.8g=13/800/000
۱۲-۲۴f4g=16/900/000
۱۴-۲۴ f2.8g=14/700/000
۲۸ f2.8D=5/300/000
🔴Sony
Pxwx70=18/700/000
Nx 100=17/300/000
Nx2004k=23/500/000
Z90=31/300/000
Z150=32/700/000
Z190=43/700/000
Nx 70=18/800/000
Ax100=14/800/000
Hx400v=5/600/000
Hx90=4/400/000
A6300 body=10/300/000
A6300 16/50=11/900/000
A6400 Body=10/400/000
A6400 16-50=11/800/000
A6500 body=10/800/000
A6500+18-135=14/400/000
A7riv =39/500/000
A7sll=21/650/000
A7rII=16/700/000
A7lll=18/900/000
A7lll kit28-70=21/200/000
A7 R lll body=24/800/000
🔴sony Lens
۵۵-۲۱۰=۳/۶۵۰/۰۰۰
۳۵ f1/8=7/000/000
۳۵ f1.4=16/200/000
۵۰ f1/4 zies=15/500/000
۵۰ f1/8=3/100/000
۲۴-۲۴۰ oss=10/400/000
۲۴/۱۰۵ =۱۲/۴۰۰/۰۰۰
۲۴/۷۰ f2.8 g=20/850/000
۲۴/۷۰ f4=7/600/000
۱۸-۱۰۵=۶/۹۰۰/۰۰۰
۱۸-۱۳۵=۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۶-۷۰f4=7/900/000
۱۶-۳۵f4=10/950/000
۱۶/۵۰=۲/۳۰۰/۰۰۰
۲۸/۱۳۵ f4=35/400/000
۲۸/۷۰=۲/۴۰۰۰۰۰
۸۵f1.4=23/700/000
۸۵ f1.8=7/930/000
۷۰/۲۰۰ f2.8 g=23/500/000
۷۰/۲۰۰ f4=16/000/000
🔴panasonic
Gh5 kit 12/35=33/000/000
Gh5 s Body=29/800/000
Gh5Body=23/000/000
G9Body=19/400/000
Fz2500=12/800/000
Fz1000=9/200/000
X1=34/300/000
X1000=22/700/000
Pv100=13/800/000
Mdh3=11/750/000
🔴sigma lens
۷۰/۲۰۰f2.8 Hsm =10/800/000
۷۰/۲۰۰ sport=13/900/000
۸۵ ۱٫۴ =۹/۹۰۰/۰۰۰c/n/s
۱۶ mm f1.4=5/200/000
۲۴ f1.4=9/600/000
۳۵ ۱٫۴ art =8/250/000
۵۰ art 1.4=8/250/000
۶۰-۶۰۰=۱۹/۸۰۰/۰۰۰
۲۴/۱۰۵=۹/۴۰۰/۰۰۰
۲۴-۷۰ f2.8=13/300/000
۸-۱۶f4.5=9/230/000
۱۸/۲۵۰nikonf3.5=5/000/000
۱۰-۲۰f3.5 canon=6/930/000
۱۰/۲۰ f3.5 nikon=5/900/000
۱۰۵ f2.8 =7/930/000
۱۵۰-۶۰۰f5.6canon=11/770/000
۱۵۰/۶۰۰ sport=18/500/000
۱۲/۲۴ f4.5canon=7/880/000
۱۸/۳۵f1.8nikon=8/580/000
🔴gimbal
Zhyun crane 2+focus=4/650/000
Zhyun crane 3=7/000/000
Zhyun kit =7/750/000
Zhyun smoot=1/230/000
Ronin s=7/650/000
Ronin sc=5/400/000
Roninsc pro=6/100/000
Handle zhyun=1/200/000
Osmo pocket=4/000/000
Osmo action=4/000/000
Osmo plus=7/000/000
Osmo mobile2=1/800/000
Spark combo =7/450/0000
Phantom4pro=21/700/000
P4P BATTRY =2/500/000
CRANE PLUS=3/900/000
WEEBILL LAB +max fcos=4/200/000
WEEBILL LAB MASTER=11/600/000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *