عکاسی مدلینگ تخصص آتلیه هنری گلد میباشد که دارای سابقه ۸ ساله در زمینه عکاسی مدلینگ است